الساهد في سبيل لله

الساهد في سبيل لله

Tuesday, June 14, 2011

Rizan Hutan

Hal rizab
Bukit 435 adalah dekat kawasan Perlok
Berhampiran sungai galung, Bukit 616, bukit 533 di Timur laut area yang di minta

Dibahagian Utara Rizab


Di area Utara sungai temok telah di keluarkan pada tahun 1967 …ada surat warta…
Kampong Perlok asli Che Wong…

Encik Ishak Jabatan Temerloh urus kawasan Kemasul tiba discuss dengan Encik Saat Yaakub time 11.15 am…
Memang telah dipastikan kawasan yg dipohon oleh Lim adalah 100 percent dalam Rizab berdasarkan Bukit 435 yang mempunyai dirian hutan yang kaya…
Di kawasan north west bukit 435 dalam jarak 400 meter ada satu kawasan dirian hutan yang jua kaya dengan kayu …info menurut En.Ishak Ranjer Kanan yang bertemu En Saat PA
Ada 41 PA
Pada 22-23.4.1999 Ketua pengarah tanah dan galian dlm perbincangan kertaskerja mencadangkan satu caveat boleh ditindakkan atas kawasan PA diuruskan oleh jabatan Mergastua.
15 kawasan PA diwartakan secara bertindih dgn Hutan Simpan.
Yang tidak bertindik ialah
1.RHL Krau, Pahe
2.RHL batu gajah, Perak
3.RHL Sungkai Perak
4.RHL Sungai Dusun Selangor
5.RHL Pulau Tioman.

Laporan Steven telah dikemukakan kpd Kerajaan Pusat pada tahun 1968 untuk Kerajaan Pusat mengurus menerusi jabatan Mergastua.


Hutan di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri, Cuma jabatan Mergastua (PERHILITAN) mengurus bagi pihak Kerajaan Pusat.
Pembatalan Warta terhadap RHL Cameron Highland pada tahun 1962.

Pembatalan sebahagian seperti RHL Krau pada tahun 1965 dan 1968

Warta bertindih seperti RHL Endau Kluang telah diwarta selaku Hutan Simpan
Laporan Steven mengesyorkan supaya Kerajaan Pusat mengambil alih pentadbiran serta pengurusan yang berkaitan dgn pengurusan hidupan liar dan rizab hidupan liar
Berdasarkan syor tersebut, maka Kerajaan Pusat dengan Kerajaan negeri telah mencapai persetujuan untuk memmebangrkan kerajaan pusat mengambil alih pentadbiran Jabatan jabatan Perhilitan Negeri. Proses federalisasi ini telah mula pada januari 1973 dan hanya tamat pada 1977 apabila Kerajaan negeri johor dan Pahe bersetuju dgn cadangan tersebut.
Mulai 1973 Kerajaan Pusat telah mengambil alih urusan perundangan berkaitan pengurusan fauna dan rizab HL. Dgn penguatkuasaan Akta No 76 /1972.
Namun 15 kawasan yang bertindih ditadbir oleh Jabatan Perhutanan Negeri yang telah diberi kuasa oleh kerajaan negeri.

Sungai yang melalui Rizab Perlindungan Mergastua Temerloh Mukim Sungai Semantan Pahe
Sungai Semantan mengalir di kawasan selatan Rizab mengalir ke arah sungai Pahe di sebelah timur rizab…

Sungai Pahe mengalir dari utara ke selatan sehingga Daerah Temerloh…di selatan rizab Mergastua…

Sebelah timur rizab mengalir sungai lompat sungai tekal sungai krau menuju ke sungai Semantan

Gunung Benum terletak di kawasan north west of the area
Bukit tapah terletak di selatan rizab dekat dengan office pengurusan rizab

Sungai teris mengalir kea rah selatan
Sungai dong berada di Permenant forest reserve jabatan Hutan di nort west of the Rizab Perlindungan

Sungai Bakap mengalir dari dalam PFR Jabatan Hutan ke arah western jua terletak di sebelah western area Rizab Mergastua.
Pengarah unit pengurusan Rizab adalah Tuan Haji Azmi Johor
Penulisan ini dibuat pada 4.5.2009 time 8.54 am

Kawasan Kajian_small mammal Spec diversity
Index Simpson % Spec diversity
Index Shannon %
1 Rizab HL Krau Lanchang Temerloh Pahang
2 Rizab HL Endau Kota Tinggi Timur Johor 89.6 86.3
3 Taman Negara Kelantan 89.32 81.48
4 Rizab HL Sungkai Perak 96.07 87.91
5 Rizab HL Endau Kota Tinggi Barat Johor 89.96 74.33
6 Rizab HL Endau Kluang Johor 79.69 68.75
7 Taman Negara Kuala Tahan Pahang
8 Taman Negara Trengganu 92.34 84.46
9 Taman Negeri Perak 92.93 85.45
10 Taman Negeri Endau Rompin Pahang_Johor 96.11 90.69

Kawasan Kajian_large mammal Spec diversity
Index Simpson % Spec diversity
Index Shannon %
1 Rizab HL Krau Lanchang Temerloh Pahang
2 Rizab HL Endau Kota Tinggi Timur Johor 57.50 53.55
3 Taman Negara Kelantan 89.32 81.48
4 Rizab HL Sungkai Perak 81.56 69.93
5 Rizab HL Endau Kota Tinggi Barat Johor 92.87 84
6 Rizab HL Endau Kluang Johor 89.66 81.16
7 Taman Negara Kuala Tahan Pahang 89.41 75.70
8 Taman Negara Trengganu 92.34 84.46
9 Taman Negeri Perak 88.63 77.13
10 Taman Negeri Endau Rompin Pahang_Johor 92.48 83.09


Kawasan Kajian_burung pakai kaedah netting Spec diversity
Index Simpson % Spec diversity
Index Shannon %
1 Rizab HL Krau Lanchang Temerloh Pahang
2 Rizab HL Endau Kota Tinggi Timur Johor 97.1 93
3 Taman Negara Kelantan 98.78 94.78
4 Rizab HL Sungkai Perak 91.87 81.27
5 Rizab HL Endau Kota Tinggi Barat Johor 97.65 92.05
6 Rizab HL Endau Kluang Johor 95.21 89.40
7 Taman Negara Kuala Tahan Pahang
8 Taman Negara Trengganu
9 Taman Negeri Perak 93.95 85.26
10 Taman Negeri Endau Rompin Pahang_Johor 95.36 87.94

No comments:

Post a Comment