الساهد في سبيل لله

الساهد في سبيل لله

Saturday, June 18, 2011

global navigation satellite system

A satellite navigation or sat nav system is a system of satellites that provide autonomous geo-spatial positioning with global coverage. It allows small electronic receivers to determine their location (longitude, latitude, and altitude) to within a few metres using time signals transmitted along a line-of-sight by radio from satellites. Receivers calculate the precise time as well as position, which can be used as a reference for scientific experiments. A satellite navigation system with global coverage may be termed a global navigation satellite system or GNSS.
As of 2010, the United States NAVSTAR Global Positioning System (GPS) is the only fully operational GNSS. The Russian GLONASS is being developed towards full global coverage. The People's Republic of China is in the process of expanding its regional Beidou navigation system into the global Compass navigation system by 2020. The European Union's Galileo positioning system is a GNSS in initial deployment phase, scheduled to be fully operational by 2020 at the earliest.
kerajaan berbelanja besar untuk memakai sistem ini... adri aspek sewa khidmat satelit sehingga alat setelit receiver dll...million RM telah di belanjakan...

No comments:

Post a Comment