الساهد في سبيل لله

الساهد في سبيل لله

Thursday, May 26, 2011

Tafsir surah al Qalam ayat 52

Rujuk kitab tafsir fi zilalil qur’an
Ayat 52
Assalam
وما هو الا ذكر للعالمين
yang terjemahan mudahnya adalah Sesungguhnya Alqur'an adalah PERINGAT untuk sekalian ALAM


terjemah harfiyah " DAN tidaklah DIA yakni AlQur'an adalah PERINGATAN untuk sekalian ALAM


mohon Tafsir ayat ini dengan kitab Tafsir Fi Zilalil Qur'an dan kitab tafsir Ibnu AtTabari...
Thank U

Sedangkan al qur’an adalah peringatan bagi sekalian alam…
Kita tidak dapat menentukan tyarikh sebenar turunnya surah ini samada bahagian permulaan atau bahagian akhirnya
Kita juga tidak dapat mempastikan bahawa permulaan ayatnya telah diturunkan pada awal dan yang baki kesemuanya di turunkan pada akhir.kita tidak dapat tarjihkan mana satu kemungkinan yang lebih kuat kerana bahagian permulaan surah ini dan bahagian akhirnya mengemukakan perbicaraan yang sama. Yakni keangkuhan dan kelancangan orang kafir terhadap diri rasulullah salllahu alaihi wasallam dan tuduhan mereka bahawa beliau se oreang gila.
Banyak riwayat yang mengatakan bahawa surah ini merupakan surah yang kedua turun selepas surah al ‘alaq.
Danmenurut pandangan sebulat suara dalam susunan (mohon sahbat afn yang ada susunan turun surah surah ikut yang mana awal dan yang mana akhir…susunan turunnya surah dalam al qur’an…)
Tertib berbagai mushafsurah ini merupakan surah yang kedua terakhir. Tetapi cara penerangannya surah ini juga maudu’ perbicaraannya dan gaya nya membiuatkan kami suka mentarjihkan pendapat yang lain.
Sehingga hamper dapat dipastikan bahawa surah ini diturunkan selepas satu tempoh pelancaran dakwah umum yang dilakukan kira kira tiga tahun selepas dimulakan dengan dakwah perseoramngan yakni pada masa orang quraish bangkit menolak dan memerangi dakwah Islam dan mengeluarkan perkataan mereka yang jahat itu terhadap rasulullah.,masa inilah al qur’an menolak dan menepis perkataan yang jahat itu dan mengancam penentang penentang dakwah dengan dengan ancaman yang terkandung di dalam surah ini
Kemunkinan pendapat yang mengatakan permulaan surah ini diturunkan awal secara bersendirian dan selepas turnnya permulaan surah al alaq dan bahawa sifat gila yang dinafikan di dalam ayat “engkau bukannya seorang gila dengan sebab nikmat nubuwwah dari Tuhanmu”
Hamper 49 halaman tafsir surah al qalam kitab tafsir fi zilail quran ini…kalau rajin inshaAllah saya taiping … InshaAllah…

AL QUR'AN adalah bersifat alami...sejagat sama dengan sifat ISLAM yang bersifat alami/sejagat...juga sifat DAKWAH yang bersifat sejagat sekalian ALAM...ini pada halaman 190 kitab tafsir fi zilalil qur'an terjemahan JAWI oleh Ustaz Yusuf Zaki Haji Yaakub ore kelate darul naim...

No comments:

Post a Comment