الساهد في سبيل لله

الساهد في سبيل لله

Thursday, May 26, 2011

AKTA

Akta 716
Bab 4
Seksyen 73 mana mana orang yang menjalankan penyelidikan atau kajian ke atas mana mana hl yang dilindungi sepenuhnya tanpa suatu permit khas melakukan suatu kesaslahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM70 ribu atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua duanya.

Seksyen 74
Mana mana orangvyang merosakkan atau membinasakan sarang atau telur hl yang dilindungi melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan , didenda tidak melebihi RM20 ribu atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua duanya
Seksyen 75
mana mana orang yang merosakkan atau memeusnahkan sarang atau telur burung hl yang dilindungi sepenuhnya melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan , didenda tidak melebihi RM50 ribu atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua duanya


Seksyen 76
mana mana orang yang samada dia seorang pemegang lessen atau permit khas atau selainnya (a) memburu mana mana HL atau (b) mengambil memeusnahkan atau merosakkan sarang atau telur mana mana HL
Di dalam rizab HL atau kawasan perlindungan HL melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan, didenda tidak melebihi RM50 ribu atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua duanya.

Seksyen 77
Mana mana orang sama ada dia seorang pemburu berlesen pemegang permit khas atau selainnya yang memburu mana mana HL pada masa selain masa yang ditetapkan melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM30 ribu atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua duanya.
Selsyen 78 mana mana orang yang sama ada dia seorang pemburu berlesen atau selainnya memburu mana mana HL yang dilindungi pada musim tutup melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan didenda tidak melebihi RM20 ribu atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua duanya
Seksyen 79
(1)
mana mana orang yang sama ada dia pemburu bverlesen pemegang permit khas atau selainnya memasang ,meletakkan atau menggunakan apa apa racun umpan, umpan beracun, getah burung atau jarring bagi maksud memburu mana mana HL melakukan suatu kesalahan dan boileh apabila disabitkan, didenda tidak melebihi RM50 ribu atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua duanya
(2)
Seksyen ini tidak terpakai bagi mana mana pegawai awam yang meletakkan atau menggunakan apa apa racun dalam menjalankan kewajipan rasminya bagi maksud membinasakan perosak tanaman atau tumbuh tumbuhan berbahaya tertakluk kepada pengawasan Pengarah tentang pemasangan atau penggunaan racun itu

Seksyen 80
Mana mana orang sama da dia pemburu berlesen pemegang permit khas atau selainnya yang memburu mana mana HL dengan apa apa senjata atau perangkap selain yang tetapkan melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi RM20 ribu atau dienjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua duanya
Seksyen 81
Mana mana orang sama ada pemburu berlesen pemegang permit khas atau selainnya
(a)
(a) Yang memburu mana mana HL dalam jarak 400 meter dari suatu jenut/ salt lick
(b)
Yang ada dalam milikannya apa apa senjata , panah dan anak panah sumpit, le,bing, lastik atau apa apa benda lain yang boleh digunakan untuk memburu mana mana HL dalam jarak 400meter dari suatu jenit atau
©
Yang menunggu di mana mana tempat, membina apa apa pelantar atau tempat berlindung atau memasang atau meletakkan apa apa perangkap, racun, umpan beracun, getah burung atau jarring bagi maksud memburu mana mana HL dalam jarak 400 meter dari suatu jenut atau dalam mana mana jalan masuk ke suatu jenut
Melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitykan , didenda tidak melebihi RM50 ribu atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua duanya

Seksyen 82
MaNA MANA ORANG SAMA ADA DIA PEMBURU BERLESEN, PEMEGANG PERMIT KHAS ATAU SELAINNYA YANG MEMBURU MANA MANA hl DARI MANA MANA PENGAngKUT melakukan suatu kesalahan dan boleh pabila disabitkan, didenda tidak melebihi RM30 ribu atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua duannya

Seksyen 83, mana mana orang yang, tanpa apa apa alas an munasabah, memiliki atau dijumpai di dalam premisnya, lessen, permit atau permit khas orang lain , melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan, didenda tidak melebihi RM20 ribu atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua duanya
Seksyen 84
Seorang pemegang lessen, permit atau permit khas yang tanpa apa apa alas an yang munasabah menyimpan lessen, permit atau permit khasnya di suatu alamat selain alamat yang dinyatakan dalam lessen, permit atau permit khasnya, melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi RM20 ribu atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua duanya.

No comments:

Post a Comment