الساهد في سبيل لله

الساهد في سبيل لله

Thursday, January 19, 2012

jihad

Fiqh Jihad Dr Yusuf Al Qardhawi RahimahuLlah
Harga dulu RM200.00.

Harga Terkini RM100.00 (Stok Terhad)

Berat : 2.5 kg (lebih kurang)

Tebal : 1260 MS.
berminat call 019-5551234 dakwahniaga

Kitab terjemahan fiqhul jihad Dr Yusuf al qardhawi rahimahullah terbitan PT Mizan pustaza Indonesia
Bab 19 halaman 240
Penjelasan hadis

Aku diutuskan menjelang datangnya kiamat dengan membawa pedang

Hadis ini menjadi landasan kumpulan garis keras untuk mengobarkan perang di seluruh dunia
Perjuangan mace ini oleh mereka dianggap sebagai jalan islam, termasuk penggunaan kekuatan militer untuk melawan musuh
Saya pernah ditanya tentangbhadis ini, dan saya menjawab secara detail…
berTanya: sebagian pemdukung kekerasan dari kumpulan bersenjata yang gerakannya dikaitkan dengan islam, bersandar pada hadis nabi sallallahu alaihi wasalam ini yang mereka duga sahih yaitu…

Aku diutuskan menjelang hari kiamat dengan membawa pedang, sehingga Allah disembah sendirian saja, tidak ada sekutu bagi Allah dan dijadikan rezekiku berada di naungan tombak dan dijadikan kecil serta hina orang kafir yang melawan urusanku. Dan barang siapa penyerupai suatu kaum maka ia termasuk dalam kaum itu…

Saya tahu bahawa ilmu hadis bagai lautan luas dan dalam , tiada yang dapat menyelaminya selain ahlinya

Oleh kerana itu, saya menanyakan kepada ahlinya: apakah hadis ini sahih atau tidak? Dari segi makna saya memungkiri hadis ini, kerana rasulullah sallallahualaihi wasalam diutus dengan membawa hujjah dan dakwah menuju Allah dengan himah dan nasihat yang baik serta berbahas dengan kaedah yang baik, bukan dengan pedang dan kekerasan.

Allah Taala berfirman "Tidak ada paksaan dalam memeluk islam sesungguhnya telah jelas antara jalan yang haq dengan lorong yang sesat. Barang siapa ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang amat kuat dan tidak akan putus, Allah mohor mendengar mohor mengetahui QS al baqarah ayat 256

Kita melihat kekerasan berdarah tersebar di sejujumlah negeri islam akibat maraknya fahaman ekstrem yang merasuk fikiran anak muda yang masih segar, mereka menyimpang dari jalan yang lurus, mencemar kehormatan dan mengalirkan darah tanpa dibenarkan dengan menyatakan kekuatan militer tidak ada yang lain demi perubahan dan reformasi

Mudah muidahan Allah menunjukkan kepada anda jalan yang lurus dan memberikan manfaat kepada anda
Jawab: semua puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam mudah mudahan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam

Kita dapat menamakan hadis ini sebagai hadis pedang sama dengan ayat al qur'an yang disebut dengan ayat pedang

Saya akan mulai menerangkan sanadnya dari musnad Ahmad

Dalam al musnad Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah ibnu umar bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda…

Aku diutuskan dengan pedang sehinga Allah disembah sendirian tanpa sekutu bagi Nya, dan dijadikan rezekiku berada di naungan tombak dan dijadikan kecil serta hina orang yang melawan urusanku, dan barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dalam kaum itu.
Hadis no 5114, 5115 dan 5667 dari al musnad yang di tahqiq oleh syaikh Syuib al arnauth dan yang lainnya

Analisis hadis dari segi sanad

Dalam hadis ini kami memiliki dua pandangan yaitu dari segi sanad dan matan. Jika kita memandang hadis ini dari aspek sanad, kita akan mendapati sejumlah ulama' kontenporary yang telah men takhrij / analisa darjat hadis.

Cuba kita perhatikan apa yang mereka kata…
Takhrij Syaikh Ahmad Syakir

Dalam takhrijnya Syaikh Ahmad syakir mengatakan sanadnya sahih , ibnu Tsauban adalah AbdurRahman ibnu Tsabit ibnu Tsauban dan pembicaraan tentang beliau telah ditulis pada hadis no 3281 dan 4968.

Hasan ibnu 'Athiyyah Al Muharibi Al Dimsyiqi adalah insane yang diyakini benar dikuatkan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in dan yang lainnya, serta al Bukhari dalam al kabir (2/1/31)
Abu Munib al jurasyi al dimsyiqi al ahdab adalah insane tabiin yang diyakini benar dikuatkan oleh al 'ijli, disebut oleh ibnu hibban dalam al tsiqat dan dijelaskan al bukhari dalam al kuna no 658

Nama al jurasyi dinisbatkan kepada bani jurasy, anak kabilah al himyar

Dia mengatakan sebagian hadis ini disebut oleh al bukhari dalam assahih /6:72 secara mu'allaq

Al bukhari mengatakan bab maQalfi al Rimah. Dan ia menyebutkan dari ibnu umar dari nabi sallallahu alihi wasalam " dijadikan rezekiku di naungan tombak dan dijadikan kecil serta hina orang yang melawan urusanku. Do takhrij oleh ibnu Hajar al asqalani dalam Fathul_bari dari musnad berdasarkan redaksi ini.
Sabdanya "dan barang siapa yang menyerupai suatunkaum maka dia termasuk dalam kaum itu

Diriwayatkan pula oleh abu daud dengan darjat hasan dari sisi ini
Adapun abu munib ia tidak dikenali namanya
Dalam sanad tersebut terdapat Abdurrahman ibnu tsabit ibnu tsauban bahawa dia berbezaka dalam pengutannya

Hadis ini dicatatkan oleh al haitsami dalam majma' azzawaid (6/49) dan ia mengatakan "diriwayatkan oleh Ahmad. Didalamnya terdapat AbdurRahman ibnu tsabit ia dikuatkan oleh ibnu Almadini dan yang lainnya.

Didhaifkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Adapun rijal yang lainnya adalah diyakini

Aku diutuskan menjelang hari kiamat dengan membawa pedang, sehingga Allah disembah sendirian saja, tidak ada sekutu bagi Allah dan dijadikan rezekiku berada di naungan tombak dan dijadikan kecil serta hina orang kafir yang melawan urusanku. Dan barang siapa penyerupai suatu kaum maka ia termasuk dalam kaum itu…

Mohon matan dalam bahasa arab sebab kitab terjemahan fiqhul jihad dr Yusuf Al Qardhawi terbitan PT Mizan pustaka Indonesia ini tak de satu matan dalam bahasa arab semuanya dalam BM

Kitab ni ana beli dengan dakwahniaga jazakallhun khairan klasyiran untuk dakwahniaga..,.the price is MURAH
Syaikh albani kata hadis hasan…dalam takhrij syaikh albani di halaman 243

Takhrij syaikh syuib al arnauth kata ada dua takhrij satu qadim/lama dan satu baru /hadith
Qadim sewaktu mentakhrif hadis pada kitab zad al ma'ad, tajqiq hadis ini bersama dengan sahabatnya syaikh abdul qadir al arnauth…

Yang hadith/baru sewaktu mentakhrij kitab al musnad lebih matang dan lebih mandiri…
Hadis ini disahaihkan dalam bab orang yang hina jika melawan nabi Muhammad dalam urusan nabi Muhammad…disahihkan al hafiz al Iraqi dalam al ihya dihasan kan oleh ibnu hajar dalam al fath…dicatat di halaman 245 kitab terjemahan fiqhul jihad Dr yusuf al qardhawi…

Dari aspek matan didapati ada juga kumpulan yang memungkiri hadis ini …/pada halaman 248 kitab terjemahan ini

Di halaman 249 ditulis
Nabi miuhammad tidak diutuskan dengan membawa pedang dan tidak pula dengan tombak sebagaimana terdapat dalam teks hadis ini…
Halaman 249 adalah keputusan dalam bab 19 ini

Aku diutuskan menjelang datangnya kimat dengan membawa pedang

Hadis ini menjadi landasan kumpulan garis keras untuk mengobarkan perang di seluruh dunia
Perjuangan mace ini oleh mereka dianggap sebagai jalan islam, termasuk penggunaan kekuatan militer untuk melawan musuh
Saya pernah ditanya tentangbhadis ini, dan saya menjawab secara detail…

berTanya: sebagian pemdukung kekerasan dari kumpulan bersenjata yang gerakannya dikaitkan dengan islam, bersandar pada hadis nabi sallallahu alaihi wasalam ini yang mereka duga sahih yaitu…

Aku diutuskan menjelang harimkiamat dengan membawa pedang, sehingga Allah disembah sendirian saja, tidak ada sekutu bagi Allah dan dijadikan rezekiku berada di naungan tombak dan dijadikan kecil serta hina orang kafir yang melawan urusanku. Dan barang siapa penyerupai suatu kaum maka ia termasuk dalam kaum itu…

Saya tahu bahawa ilmu hadis bagai lautan liuas dan dalam , tiada yang dapat menyelaminya selain ahlinya

Oleh kerana itu, saya menanyakan kepada ahlinya: apakah hadis ini sahih atau tidak? Dari segi makna saya memungkiri hadis ini, kerana rasulullah sallallahualaihi wasalam diutus dengan membawa hujjah dan dakwah menuju Allah dengan himah dan nasihat yang baik serta berbahas dengan kaedah yang baik, bukan dengan pedang dan kekerasan.

Allah Taala berfirman "Tidak ada paksaan dalam memeluk islam sesungguhnya telah jelas antara jalan yang haq dengan lorong yang sesat. Barang siapa ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang amat kuat dan tidak akan putus, Allah mohor mendengar mohor mengetahui QS al baqarah ayat 256


Kita melihat kekerasan berdarah tersebar di sejujumlah negeri islam akibat maraknya fahaman ekstrem yang merasuk fikiran anak muda yang masih segar, mereka menyimpang dari jalan yang lurus, mencemar kehormatan dan mengalirkan darah tanpa dibenarkan dengan menyatakan kekuatan militer tidak ada yang lain demi perubahan dan reformasi

Mudah mudahan Allah menunjukkan kepada anda jalan yang lurus dan memberikan manfaat kepada anda
Jawab: semua puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam mudah mudahan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam

Kita dapat menamakan hadis ini sebagai hadis pedang sama dengan ayat al qur'an yang disebut dengan ayat pedang

Saya akan mulai menerangkan sanadnya dari musnah Ahmad
Dalam al musnad Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah ibnu umar bahawa rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda…

Aku diutuskan dengan pedang sehinga Allah disembah sendirian tanpa sekutu bagi Nya, dan dijadikan rezekiku berada di naungan tombak dan dijadikan kecil serta hina orang yang melawan urusanku, dan barang siaoa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk dalam kaum itu.
Hadis no 5114, 5115 dan 5667 dari al musnad yang di tahqiq oleh syaikh Syuib al arnauth dan yang lainnya

Analisis hadis dari segi sanad
Dalam hadis ini kami memiliki dua pandangan yaitu dari segi sanad dan matan. Jika kita memandang hadis ini dari aspek sanad, kita akan mendapati sejumlah ulama' kontenporary yang telah men takhrij / analisa darjat hadis.

Cuba kita perhatikan apa yang mereka kata…
Takhrij Syaikh Ahmad Syakir
Dalam takhrijnya Syaikh Ahmad syakir mengatakan sanadnya sahih , ibnu Tsauban adalah Abdurrahman ibnu Tsabit ibnu Tsauban dan pembicaraan tentang beliau telah ditulis pada hadis no 3281 dan 4968.

Hasan ibnu 'Athiyyah Al Muharibi Al Dimsyiqi adalah insane yang diyakini benar dikuatkan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in dan yang lainnya, serta al Bukhari dalam al kabir (2/1/31)
Abu Munib al jurasyi al dimsyiqi al ahdab adalah insane tabiin yang diyakini benar dikuatkan oleh al 'ijli, disebut oleh ibnu hibban dalam al tsiqat dan dijelaskan al bukhari dalam al kuna no 658
Nama al jurasyi dinisbatkan kepada bani jurasy, anak kabilah al himyar
Dia mengatakan sebagian hadis ini disebut oleh al bukhari dalam assahih /6:72 secara mu'allaq
Al bukhari mengatakan bab maQalfi al Rimah. Dan ia menyebutkan dari ibnu umar dari nabi sallallahu alihi wasalam " dijadikan rezekiku di naungan tombak dan dijadikan kecil serta hina orang yang melawan urusanku. Do takhrij oleh bibnu Hajar al asqalani dalam Fathul_bari dari musnad berdasarkan redaksi ini.
Sabdanya "dan barang siapa yang menyerupai suatunkaum maka dia termasuk dalam kaum itu
Diriwayatkan pula oleh abu daud dengan darjat hasan dari sisi ini

Adapun abu minib ia tidak dikenali namanya
Dalam sanad tersebut terdapat Abdurrahman ibnu tsabit ibnu tsauban bahawa dia berbezaka dalam pengutannya
Hadis ini dicatatkan oleh al hatsami dalam majma' azzawaid (6/49) dan ia mengatakan "diriwayatkan oleh Ahmad. Didalamnya terdapat AbdurRahman ibnu tsabit ia dikuatkan oleh ibnu Almadini dan yang lainnya. Didhaifkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Adapun rijal yang lainnya adalah diyakini
Halaman 298 pernyataan/ claim bahawa menyalahi pandangan jumhur ulama' adalah bid'ah
Sebahaighian pendukung jihad ofensif/menyerang berdalih terhadap lawannya yang berpandangan bahawa islam adalah Agama perdamaian, memerangi non muslim yang berdamai itu tidak disyariatkan, dan perang yang disyariatkan hanya untuk menghilangkan kezaliman dan menangkis serangan terhadap islam dan pengikutnya, maka jihad ofensif/menyerang itu tidak wajib.

Mereka bahawa pandangan ini bermaksud membuat perkara baru dalam urusan agama/bid'ah …yang dicipta para ulama' sekarang yang terpengaruh oleh budaya nion muslim dan tidak disebutkan oleh seorang dari para imam dan ahli mufassiriin di dalam maupun di luar mazhab yang diikuti. Ini adalah pandangan yang menyalahi ijma' dan masuk ke area bid'ah

Kerana itu, dengan rasa tawadhu' saya berkata… menjawab dalil ini mudah dan ringan kerana banyak kali p[ernyataan ijma' ulama' yang telah di tetapkan tersebut terdapat perbahasan dan perselisihan pandangan di dalam bab ini. Mengenai hal ini saya telah membuat beberapa contoh dalam kitab fiqh al_zakah.

Bagi anda yang ingin mencari kepastian dan menambah ilmu sila baca
Imam ahmad berkata…" barang siapa menyatakan ijma' bererti ia telah berbohong yakni menyalahi terhadap apa yang dia ketahui kerana manusia berbeza pendapat, sedang ia tidak menegatuinya. Jika itu adalah suatu kemestian, kata kanlah "aku tidak menegathui orang orang yang berselisih pandangan…"


Pada perbahasan hal hokum jihad, saya telah menjelaskan bahawa sebagian ulama' salaf berkata "sesungguhnya jihad al_thalab hukumnya adalah nafilah/sunnah, bukan fardhu. Di antara mereka dari kalangan sahabat adalah Abdullah bin umar. Dari kalangan tabiin ada 'Atha' dan "amr ibnu Dinar. Darinkalangan tokoh ahli fgiqih ada ibnu Syubrumah dan Al Tsauri. Saya mengutip hal ini dari Ibnu Rusyd Al_Jadd yang hamper sama dengan pendapat ini….

Pada halaman 161 fasa jihad dengan kesabaran atas penderitaan dan larangan untuk melakukan Qital

Ada jihad bagi rasulullah sallahu alaihi wasalam dan para sahabat yang mneyertai jihad dengan dakwah dan tabligh yaitu jihad dengan sabar dan mushabarah/ menguatkan kesabaran terhadap kesulitan sukar, bencana penderitaan dan penyiksaan, dugaan bagi ore ore mu'min, penyiksaan terhadapa mustadh'afiin/ kaum dahif, pengepungan dan upaya membuat kelaparan serta member keraguan untuk hijrah…

Hal ini sebagaimana sudah saya sampaikan keterangannya dalam al qur'an…
Alif lam miim, apakah manusia mengira bahawa mereka dibiarkan saya berkata "kami sudah beriman" sedang mereka masih belum diuji…

Sesungguhnya Kami telah menguji ore ore yang sebelum mereka maka sesungguhnya Allah telah mengetahui orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang yang dusta. Atau orang yang yang melakukan kezaliman itu mengira mereka akan tidak diazab oleh Allah?...amatlah keji apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungghnyawaktu yang dijanjikan Allah pasti akan tiba dan

Dia lah yang mohor mendengar dan mohor mengetahui. Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya adlah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar benar mohor kaya menguasai sekalian alam… QS al ankabut ayat 1-6

Inilah yang dilakukan rasulullah dan sahabat di fasa ini. Mereka belum di izinkan melakukan jihad militer/ jihad fil qital…

Tidak ada manfaat nya jika mereka melakukan [pertempuran yang tidak seimbang. Bahkan medan perang akan menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan kerana kemarahan, tergesa gesa dan berperang sebelum waktunya

Pada halaman 161 fasa jihad dengan kesabaran atas penderitaan dan larangan untuk melakukan Qital

Ada jihad bagi rasulullah sallahu alaihi wasalam dan para sahabat yang mneyertai jihad dengan dakwah dan tabligh yaitu jihad dengan sabar dan mushabarah/ menguatkan kesabaran terhadap kesulitan sukar, bencana penderitaan dan penyiksaan, dugaan bagi ore ore mu'min, penyiksaan terhadapa mustadh'afiin/ kaum dahif, pengepungan dan upaya membuat kelaparan serta member keraguan untuk hijrah…
Hal ini sebagaimana sudah saya sampaikan keterangannya dalam al qur'an…

Alif lam miim, apakah manusia mengira bahawa mereka dibiarkan saya berkata "kami sudah beriman" sedang mereka masih belum diuji…

Sesungguhnya Kami telah menguji ore ore yang sebelum mereka maka sesungguhnya Allah telah mengetahui orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang yang dusta. Atau orang yang yang melakukan kezaliman itu mengira mereka akan tidak diazab oleh Allah?...amatlah keji apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungghnyawaktu yang dijanjikan Allah pasti akan tiba dan Dial ah yang mohor mendengar dan mohor mengetahui. Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya adlah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar benar mojhor kaya menguasai sekalian alam… QS al ankabut ayat 1-6

Inilah yang dilakukan rasulullah dan sahabat di fasa ini. Mereka belum di izinkan melakukan jihad militer/ jihad fil qital…

Tidak ada manfaat nya jika mereka melakukan [pertempuran yang tidak seimbang. Bahkan medan perang akan menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan kerana kemarahan, tergesa gesa dan berperang sebelum waktunya

Inilah perang yang amat darurat untuk dilakukan. Sedangkan jihad dalam kondisi umat islam yang menyerang adalah jihad pilihan/ muntakhobah…untuk menambahkan pemeluk Islam, meninggikan kalimah Islam, menggerunkan musuh sebagaimana yang terlihat dalam perang/ghazwah fil qital dalam ghazwah Tabuk dan other wars.


Petikan dari ibnu taimiyah dalam kitab Al Insaf
Tidak perlu diragukan, perang akan terjadi untuk melawan atau menyerang musuh. Yang pertama perang melawan musuh yaitu sewaktu jumlah pasukan musuh banyak dan tidak bias dikalahkan oleh umat muslim yang diserang. Mereka khuatir kalau tidak diladeni peperangan tersebut, musuh akan mengarahkan penyerangan kepada other muslimin.

Dalam keadaan seperti ini mazhab hanafi dengan tegas mewajibkan ore yang diserang mengerahkan semua kekuatan dan kemampuan sehingga mereka mampu aman dan mencapai keselamatan diri maruah nyawa dan harta.
Contoh yaitu apabila musuh menyerang negeri muslim, sedang jumlah pasukan muslim kurang dari setengah pasukan musuh.
Apabila dibiarkan, musuh barangkali akan menguasai wilayah negeri tersebut.
Manakala yang kedua yakni perang untuk menyerang, biasa jadi setelah atau sebelum perang bermula.

Sebelum perang dimulai, boleh untuk memilih ikut berperang atau tidak. Akan tetapi setelah perang bermula, maka tidak boleh untuk memilih meninggalkan medan perang kecuali untuk pergerakan taktikal yang strategic atau berundur untuk bergabung dengan pasukan muslim sahabat yang hampir…

Ibnu taimiyah berkata dalam kitan al insaf…
Tidak boleh meninggalkan medanmg perang apabila sudah dimulai…mskipun merasa yakin akan mengalami kekalahan…
Halaman 44…
dalam book fiqh ad_ dalil terbitan pustaka hidayah
dr aidha abdullah al qarni
di halaman413 bab kedua terakhir sebelum bab Zikir
ada sebut
kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan surah al baqarah ayat 216
berperanglah untuk menegakkan Addinullah islam ayat 190 al baqarah
dah tidaklah elok semua ore mu'min keluar pergi berperang ayat 122 Ataubah

pergilah kamu berperang jihad fi qital dalam keadaan ringan atau keadaan berat (banyak tanggungjawab)
ayat 41 attaubah
hadis sahih bukhari 2792, 2796,6568 muslim 1880, ahmad 11941,12028 dan selain perawi ini
sesungguhnya berangkat waktu pagi atau pada waktu petang untuk berjuang di jalan Allah adalah lebih baik dari dunia dan seisinya
ore ore yang dhiaf/lemah tidak berdosa kerana tidak pergi berperang ayat 91 AtTaubah

hadis albukhari 907
apabila kedua kaki insan yang berjuang jihad fi sabilillah, maka Allah mengharamkan api neraka menyentuh badannya jasadnya
banyak hadis dah ayat hal fiqh jihad buleh rujuk halaman413 sehingga 433
ada nas naqli sebanyak 101 nas al qur'an dan al hadis sahih dalam kitab fiqh ad_dalildalam book fiqh ad_ dalil terbitan pustaka hidayah
dr aidha abdullah al qarni
di halaman413 bab kedua terakhir sebelum bab Zikir
ada sebut
kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan surah al baqarah ayat 216
berperanglah untuk menegakkan Addinullah islam ayat 190 al baqarah
dah tidaklah elok semua ore mu'min keluar pergi berperang ayat 122 Ataubah

pergilah kamu berperang jihad fi qital dalam keadaan ringan atau keadaan berat (banyak tanggungjawab)
ayat 41 attaubah
hadis sahih bukhari 2792, 2796,6568 muslim 1880, ahmad 11941,12028 dan selain perawi ini
sesungguhnya berangkat waktu pagi atau pada waktu petang untuk berjuang di jalan Allah adalah lebih baik dari dunia dan seisinya
ore ore yang dhiaf/lemah tidak berdosa kerana tidak pergi berperang ayat 91 AtTaubah

hadis albukhari 907
apabila kedua kaki insan yang berjuang jihad fi sabilillah, maka Allah mengharamkan api neraka menyentuh badannya jasadnya
banyak hadis dah ayat hal fiqh jihad buleh rujuk halaman413 sehingga 433
ada nas naqli sebanyak 101 nas al qur'an dan al hadis sahih dalam kitab fiqh ad_dalildalam book fiqh ad_ dalil terbitan pustaka hidayah
dr aidha abdullah al qarni
di halaman413 bab kedua terakhir sebelum bab Zikir
ada sebut
kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan surah al baqarah ayat 216
berperanglah untuk menegakkan Addinullah islam ayat 190 al baqarah
dah tidaklah elok semua ore mu'min keluar pergi berperang ayat 122 Ataubah

pergilah kamu berperang jihad fi qital dalam keadaan ringan atau keadaan berat (banyak tanggungjawab)
ayat 41 attaubah
hadis sahih bukhari 2792, 2796,6568 muslim 1880, ahmad 11941,12028 dan selain perawi ini
sesungguhnya berangkat waktu pagi atau pada waktu petang untuk berjuang di jalan Allah adalah lebih baik dari dunia dan seisinya
ore ore yang dhiaf/lemah tidak berdosa kerana tidak pergi berperang ayat 91 AtTaubah

hadis albukhari 907
apabila kedua kaki insan yang berjuang jihad fi sabilillah, maka Allah mengharamkan api neraka menyentuh badannya jasadnya
banyak hadis dah ayat hal fiqh jihad buleh rujuk halaman413 sehingga 433
ada nas naqli sebanyak 101 nas al qur'an dan al hadis sahih dalam kitab fiqh ad_dalil
dalam book fiqh ad_ dalil terbitan pustaka hidayah
dr aidha abdullah al qarni
di halaman413 bab kedua terakhir sebelum bab Zikir
ada sebut
kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan surah al baqarah ayat 216
berperanglah untuk menegakkan Addinullah islam ayat 190 al baqarah
dah tidaklah elok semua ore mu'min keluar pergi berperang ayat 122 Ataubah

pergilah kamu berperang jihad fi qital dalam keadaan ringan atau keadaan berat (banyak tanggungjawab)
ayat 41 attaubah
hadis sahih bukhari 2792, 2796,6568 muslim 1880, ahmad 11941,12028 dan selain perawi ini
sesungguhnya berangkat waktu pagi atau pada waktu petang untuk berjuang di jalan Allah adalah lebih baik dari dunia dan seisinya
ore ore yang dhiaf/lemah tidak berdosa kerana tidak pergi berperang ayat 91 AtTaubah

hadis albukhari 907
apabila kedua kaki insan yang berjuang jihad fi sabilillah, maka Allah mengharamkan api neraka menyentuh badannya jasadnya
banyak hadis dah ayat hal fiqh jihad buleh rujuk halaman413 sehingga 433
ada nas naqli sebanyak 101 nas al qur'an dan al hadis sahih dalam kitab fiqh ad_dalildalam book fiqh ad_ dalil terbitan pustaka hidayah
dr aidha abdullah al qarni
di halaman413 bab kedua terakhir sebelum bab Zikir
ada sebut
kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan surah al baqarah ayat 216
berperanglah untuk menegakkan Addinullah islam ayat 190 al baqarah
dah tidaklah elok semua ore mu'min keluar pergi berperang ayat 122 Ataubah

pergilah kamu berperang jihad fi qital dalam keadaan ringan atau keadaan berat (banyak tanggungjawab)
ayat 41 attaubah
hadis sahih bukhari 2792, 2796,6568 muslim 1880, ahmad 11941,12028 dan selain perawi ini
sesungguhnya berangkat waktu pagi atau pada waktu petang untuk berjuang di jalan Allah adalah lebih baik dari dunia dan seisinya
ore ore yang dhiaf/lemah tidak berdosa kerana tidak pergi berperang ayat 91 AtTaubah

hadis albukhari 907
apabila kedua kaki insan yang berjuang jihad fi sabilillah, maka Allah mengharamkan api neraka menyentuh badannya jasadnya
banyak hadis dah ayat hal fiqh jihad buleh rujuk halaman413 sehingga 433
ada nas naqli sebanyak 101 nas al qur'an dan al hadis sahih dalam kitab fiqh ad_dalil
dalam book fiqh ad_ dalil terbitan pustaka hidayah
dr aidha abdullah al qarni
di halaman413 bab kedua terakhir sebelum bab Zikir
ada sebut
kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan surah al baqarah ayat 216
berperanglah untuk menegakkan Addinullah islam ayat 190 al baqarah
dah tidaklah elok semua ore mu'min keluar pergi berperang ayat 122 Ataubah

pergilah kamu berperang jihad fi qital dalam keadaan ringan atau keadaan berat (banyak tanggungjawab)
ayat 41 attaubah
hadis sahih bukhari 2792, 2796,6568 muslim 1880, ahmad 11941,12028 dan selain perawi ini
sesungguhnya berangkat waktu pagi atau pada waktu petang untuk berjuang di jalan Allah adalah lebih baik dari dunia dan seisinya
ore ore yang dhiaf/lemah tidak berdosa kerana tidak pergi berperang ayat 91 AtTaubah

hadis albukhari 907
apabila kedua kaki insan yang berjuang jihad fi sabilillah, maka Allah mengharamkan api neraka menyentuh badannya jasadnya
banyak hadis dah ayat hal fiqh jihad buleh rujuk halaman413 sehingga 433
ada nas naqli sebanyak 101 nas al qur'an dan al hadis sahih dalam kitab fiqh ad_dalil

dalam book fiqh ad_ dalil terbitan pustaka hidayah
dr aidha abdullah al qarni
di halaman413 bab kedua terakhir sebelum bab Zikir
ada sebut
kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan surah al baqarah ayat 216
berperanglah untuk menegakkan Addinullah islam ayat 190 al baqarah
dah tidaklah elok semua ore mu'min keluar pergi berperang ayat 122 Ataubah

pergilah kamu berperang jihad fi qital dalam keadaan ringan atau keadaan berat (banyak tanggungjawab)
ayat 41 attaubah
hadis sahih bukhari 2792, 2796,6568 muslim 1880, ahmad 11941,12028 dan selain perawi ini
sesungguhnya berangkat waktu pagi atau pada waktu petang untuk berjuang di jalan Allah adalah lebih baik dari dunia dan seisinya
ore ore yang dhiaf/lemah tidak berdosa kerana tidak pergi berperang ayat 91 AtTaubah

hadis albukhari 907
apabila kedua kaki insan yang berjuang jihad fi sabilillah, maka Allah mengharamkan api neraka menyentuh badannya jasadnya
banyak hadis dah ayat hal fiqh jihad buleh rujuk halaman413 sehingga 433
ada nas naqli sebanyak 101 nas al qur'an dan al hadis sahih dalam kitab fiqh ad_dalildalam book fiqh ad_ dalil terbitan pustaka hidayah
dr aidha abdullah al qarni
di halaman413 bab kedua terakhir sebelum bab Zikir
ada sebut
kamu diwajibkan berperang untuk menentang pencerobohan surah al baqarah ayat 216
berperanglah untuk menegakkan Addinullah islam ayat 190 al baqarah
dah tidaklah elok semua ore mu'min keluar pergi berperang ayat 122 Ataubah

pergilah kamu berperang jihad fi qital dalam keadaan ringan atau keadaan berat (banyak tanggungjawab)
ayat 41 attaubah
hadis sahih bukhari 2792, 2796,6568 muslim 1880, ahmad 11941,12028 dan selain perawi ini
sesungguhnya berangkat waktu pagi atau pada waktu petang untuk berjuang di jalan Allah adalah lebih baik dari dunia dan seisinya
ore ore yang dhiaf/lemah tidak berdosa kerana tidak pergi berperang ayat 91 AtTaubah

hadis albukhari 907
apabila kedua kaki insan yang berjuang jihad fi sabilillah, maka Allah mengharamkan api neraka menyentuh badannya jasadnya
banyak hadis dah ayat hal fiqh jihad buleh rujuk halaman413 sehingga 433
ada nas naqli sebanyak 101 nas al qur'an dan al hadis sahih dalam kitab fiqh ad_dalil

No comments:

Post a Comment