الساهد في سبيل لله

الساهد في سبيل لله

Friday, January 14, 2011

Asyraf Yusuf_mujahid menulis

Taqdir
hadis nombor 2274 jilid 4 sahih Muslim


dari Abu Hurairah radhiallahu anhu telah berkata
Rasulullah sallallahu alaihi waSalam bercerita bahawa...
Nabi Adam alaihissalam dan musa alaihissalam pernah berbahas
nabi Musa berkata...
hai Adam...engkau adalah bapa bagi semua manusia... tetapi engkau telah mengecewakan kan kami kerana menyebabkan kami kami keluar dari aljannah
Nabi Adam menjawab...
Engkau wahai Musa...Engkau telah dipilih dan dianugerahkan istimeawa dgn qudrat iradat Allah anda telah di beri nikmat buleh berbicara dgn Allah (nabi Musa disebut nabi kalimuLlah...buleh berkata kata dgn Allah...


Apakah kamu menyesali Urusan taqdir yg telah allah taqdirkan kepada ku sejak 40 tahun sebelum aku diciptakan oleh Allah...
nabi Muahmmad sallallahu alaihiwaSalam bersabda...
Demikianlah Adam dan Musa saling berhujjah....


hadis nombor 2274 jilid 4 sahih Muslim


dari Abu Hurairah radhiallahu anhu telah berkata
Rasulullah sallallahu alaihi waSalam bercerita bahawa...
Nabi Adam alaihissalam dan musa alaihissalam pernah berbahas
nabi Musa berkata...
hai Adam...engkau adalah bapa bagi semua manusia... tetapi engkau telah mengecewakan kan kami kerana menyebabkan kami kami keluar dari aljannah
Nabi Adam menjawab...
Engkau wahai Musa...Engkau telah dipilih dan dianugerahkan istimeawa dgn qudrat iradat Allah anda telah di beri nikmat buleh berbicara dgn Allah (nabi Musa disebut nabi kalimuLlah...buleh berkata kata dgn Allah...


Apakah kamu menyesali Urusan taqdir yg telah allah taqdirkan kepada ku sejak 40 tahun sebelum aku diciptakan oleh Allah...
nabi Muahmmad sallallahu alaihiwaSalam bersabda...
Demikianlah Adam dan Musa saling berhujjah....

Hadis nombor 2272 sahih muslim jilid 4


Dari Abdullah radhioallahu annhu telah berkata
rasulullah sallallahu alaihi wasalam yang mutlak benar menceritakan kpd kami
Sesungguhnya proses penciptaan sese ore kamu setelah derada dalam perut (badhni… ibu
Selama 40 hari… kemudian dia menjadi ‘alaqah
selama 40 hari
kemudian menjadi mudh_roh
selama 40 hari
kemudian diutuskan malaikat meniupkan ruh kepadanya
kemudian diperintahkan kpd malaikat menulis empat keTETAPan
yaitu mengenai rezekinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahgia (sa_‘id

maka demi allah yang Tiada Tuhan melainkanNya (RabbiyAllah…

sesungguhnya se se ore yg beramal dgn amalan ahli syurga sehingga jaraknya ke syurga hanya tinggal sehasta…tetapi suratan taqdirnya menetapkan dia menjadi ahli neraka…lalau dia beramal pada usia umurnya dgn amalan ahli neraka maka dia akan masuk neraka…


sebaliknya sese ore yg beramal dgn amalan ahli neraka sehingga jaraknya ke neraka hanya tinggal sehasta…tetapi suratan taqdirnya telah ditulis menjadi ahli aljannah..lalau dia bertaubat dgn rahmat Allah pada sisa usianya…dia beramal dgn amalan ahli aljannah maka dia masuk aljannah dgn rahmat Allah…

Hadis sahih muslim 2273 jilid 4
Dari Huzaifah bin Asid Radhiallahu anhu telah berkata…
Rasulullah sallalahu alaihi waSalam bersabda …
Selepas nutfah berada dalam rahim 40 atau 45 layal maka datang Malaikat kepadanya lalu bertanya kpd Allah subhanahu waTaala …
Ya Tuhan…apakah dia ini celaka atau bahgia (sa_id…
Maka ditulisnya satu antara dua hal dan ma_al samada bahgia atau celaka…

Malaikat bertanya… adakah lelaki atau perempuan…
Maka ditulisnya satu antara dua hal ini
Kemudian ditulis amalan serta hasil amalannya, Ajalnya dan REZEKI nya
Kemudian buku dilipat, tidak ditambah dan tidak dikurangi…rujuk hadis nombor 2277 jilid 4 sahih Muslim

cuba rujuk hadis nombor 2284 jilid 4 sahih muslim
dari abu hurairah radhiaLlahu anhu telah berkata
Rasulullah Sallallahu alaihi waSalam telah bersabda...
Tidak se orang jua bayi yg baru lahir melainkan dalam keadaan suci...
maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anak ini menjadi yahudi, nasrani, dan musyrik
lalau bertanya seorang lelaki
Ya rasulullah ...bagaimana kalau anak tersebut mati sebelumnya (sebelum disesatkan orang tuanya...
Baginda menjawab "Allah jua Yang Mohor mengetahui apa yang telah mereka lakukan...hadis nombor 2274 jilid 4 sahih Muslim


dari Abu Hurairah radhiallahu anhu telah berkata
Rasulullah sallallahu alaihi waSalam bercerita bahawa...
Nabi Adam alaihissalam dan musa alaihissalam pernah berbahas
nabi Musa berkata...
hai Adam...engkau adalah bapa bagi semua manusia... tetapi engkau telah mengecewakan kan kami kerana menyebabkan kami kami keluar dari aljannah
Nabi Adam menjawab...
Engkau wahai Musa...Engkau telah dipilih dan dianugerahkan istimeawa dgn qudrat iradat Allah anda telah di beri nikmat buleh berbicara dgn Allah (nabi Musa disebut nabi kalimuLlah...buleh berkata kata dgn Allah...


Apakah kamu menyesali Urusan taqdir yg telah allah taqdirkan kepada ku sejak 40 tahun sebelum aku diciptakan oleh Allah...
nabi Muahmmad sallallahu alaihiwaSalam bersabda...
Demikianlah Adam dan Musa saling berhujjah....


Hadis nombor 2272 sahih muslim jilid 4


Dari Abdullah radhioallahu annhu telah berkata
rasulullah sallallahu alaihi wasalam yang mutlak benar menceritakan kpd kami
Sesungguhnya proses penciptaan sese ore kamu setelah derada dalam perut (badhni… ibu
Selama 40 hari… kemudian dia menjadi ‘alaqah
selama 40 hari
kemudian menjadi mudh_roh
selama 40 hari
kemudian diutuskan malaikat meniupkan ruh kepadanya
kemudian diperintahkan kpd malaikat menulis empat keTETAPan
yaitu mengenai rezekinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahgia (sa_‘id

maka demi allah yang Tiada Tuhan melainkanNya (RabbiyAllah…

sesungguhnya se se ore yg beramal dgn amalan ahli syurga sehingga jaraknya ke syurga hanya tinggal sehasta…tetapi suratan taqdirnya menetapkan dia menjadi ahli neraka…lalau dia beramal pada usia umurnya dgn amalan ahli neraka maka dia akan masuk neraka…


sebaliknya sese ore yg beramal dgn amalan ahli neraka sehingga jaraknya ke neraka hanya tinggal sehasta…tetapi suratan taqdirnya telah ditulis menjadi ahli aljannah..lalau dia bertaubat dgn rahmat Allah pada sisa usianya…dia beramal dgn amalan ahli aljannah maka dia masuk aljannah dgn rahmat Allah…

Dari ayat ini pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah mengenai makna ayat "Surga yg luasnya seluas langit dan bumi." Dimanakah neraka? tanya mereka. Rasulullah menjawab (dengan pertanyaan lagi), "Dimanakah malam hari ketika siang?"

Abu hurairah dari Al Bazazar meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki menanyakan ini kepada Rasulullah , lalu beliau menjawab "Tahukah engkau ketika malam tiba dan menyelimuti segala sesuatu, dimanakah siang hari berada? Penanya itu menjawab "Siang berada dimana Allah menghendakinya." Kemudian Nabi bersabda, "Demikian pula neraka, ia berada dimana Allah menghendakinya."

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengomentari riwayat tersebut dengan mengatakan, "Ini mengandung dua pengertian," Pertama, Jika kita tidak menyaksikan atau tidak mengetahui malam hari pada waktu siang, hal ini tidak berarti bahwa malam hari itu tidak berada pada suatu tempat. Demikian pula neraka, ia berada di tempat yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua, Jika siang hari berada pada suatu belahan dunia, malam hari berada pada belahan dunia yg lainnya. Demikian juga surga, ia berada di tempat yg tinggi yg luasnya seperti yang dikatakan Allah seluas langit dan bumi. Adapun neraka berada ditempat lain yang paling bawah.

Wallohu a'lamu bishshowab....
Hadis sahih muslim 2414 jilid 4
Dari Jabir radhiallah telah berkata dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasalam bersan\bda
Bukan amal se se ore yang memasukkannya ke dalam aljannah atau melepaskannya dari neraka termasuk juga diriku…Cuma hanya rahmat Allah ke atasku semuanya…
Diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hafshah Al-Syami, bahawa Rasulullah
bersabda: "Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah adalah
qalam (pena), lalu dikatakan kepadanya, 'Tulislah'. Ia menjawap, 'Ya
Tuhanku, apa yang harus aku tulis?' Dia menjawab, 'Tulislah takdir
segala sesuatu sampai hari kiamat tiba".
Taqdir
Allah terus menerus menjelaskan kekuasaan ke atas makhlukNya dengan berfirman yang bermaksud
Dialah Tuhan yang telah menjadikan kamu daripada tanah (surah al An’am ayat 2
Setelah menjelaskan hal penciptaan alam maya , Allah menjelaskan pula hal penciptaannya terhadap a;am yang lebih kecil yaitu hal kejadian dan penciptaan manusia

Se ore Ulama’ Abu Na’im al Hafiz di dalam kitabnya meriwayatkan Ibnu Mas’ud berkata…
Malaikat yang ditugaskan menjaga rahim manusia setiap kali diciptakan manusia, dia mengambil air mani manusia (lelaki dan perempuan…dan meletakkannya di tapak tangannya kemudian bertanya kepada Allah
Wahai Tuhanku …adakah ia mahu disempurnakan selaku manusia atau tidak…
Jika jawapannya Naam maka ia akan disempurnakan
Malaikat bertanya lagi ...
Ya Allah, apakah rezekinya, apakah sifatnya, amalannya dan bilakah ajalnya...
Allah berfirman ...
Lihatlah dalam Kitab Besar (ummul Kitab...
Lihatlah dalam Lauhul mahfuz…
Semua sudah tersurat termasuk rezekinya, sifatnya, amalannya dan ajalnya…
Lalu dia mengambil sedikit tanah tempat manusia tersebut akan dikebumikan lalau diuli air mani tersebut dengan tanah tersebut
Demikian apa yang dinyatakan oelh Allah di dalam firmanNya yang bermaksud
Dari tanah Kami ciptakan kamu dank ke dalam tanah Kami akan kembalikan kamu (surah Toha ayat 55
Abu Hurairah Radhiallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda yang bermaksud…
Seseorang anak tidak dilahirkan kea lam dunia melainkan dia dicipta daripada tanah kuburannya sendiri
Dengan berdasarkan kepada dalil ini jelas menunjukkan bahawa manusia diciptakan daripada tanah dan air mani lelaki dan perempuandipetik dari penulisan Tuan Guru haji hadi di ruangan Tafsir alQur'an halaman F7 harakah 7-10 jamadilAkhir 1430 bersamaan 1-4.6.2009
Hadis sahih muslim 2273 jilid 4
Dari Huzaifah bin Asid Radhiallahu anhu telah berkata…
Rasulullah sallalahu alaihi waSalam bersabda …
Selepas nutfah berada dalam rahim 40 atau 45 layal maka datang Malaikat kepadanya lalu bertanya kpd Allah subhanahu waTaala …
Ya Tuhan…apakah dia ini celaka atau bahgia (sa_id…
Maka ditulisnya satu antara dua hal dan ma_al samada bahgia atau celaka…

Malaikat bertanya… adakah lelaki atau perempuan…
Maka ditulisnya satu antara dua hal ini
Kemudian ditulis amalan serta hasil amalannya, Ajalnya dan REZEKI nya
Kemudian buku dilipat, tidak ditambah dan tidak dikurangi…
Hadis 2412 sahih muslim jilid 4
Dari abu hurairah Radhiallahu anhu
Dari Rasulullah sallahu alaihi wasalam
Bersabda…
Tidak se ore jua diantara kamu yang amalnya akan dapat menyelamatkannya


Bertanya se ore lelaki ...”amal anda jua begitu ya rasulullah?

Baginda menjwab...Naam (benar sedemikian...Cuma Allah melindungiku dengan Rahmatnya kerana hal sedemikian tambah giatlah kamu meluruskan (ikhlaskan... amalmu

No comments:

Post a Comment