الساهد في سبيل لله

الساهد في سبيل لله

Friday, October 19, 2012

RIZAB

saya nampak jalan access road yang pada 41 tahun lalu di baiki oleh puak pembalak sebab mereka nak keluarkan kayu di tanah kerajaan 36.42 HEKTAR DI KAWASAN TANAH KERAJAAN BER sempadan selatan rizab krau... phoTO by using camera sony ericson model j20i Also using sony erikson j20i kalau ikut sejarah di kawasan selatan rizan krau seluas 62395 hektar ni telah di harvesting pada 41 tahun lalu...kemudian di tukar kepada tanah kerajaan...yang ada kini diwartakan hanya 62395 hektar hutan simpan rizab krau yang ada 11 bukit yang dipenuhi meranti merah... saya sudah beritahu the team supaya siasat dan buat pemantauan supaya hutan rizab krau di sempadan selatan tak di cerobohi...maklumat dapat tadi katanya puak pembalak nak ambil kayu di tanah kerajaan 36.42 hektar... saya saja bertanya...ada kayu ke di tanah kerajaan sebab ikut sejarah baru 41 tahun di logging operation.. kalau ikut biasa puak pembalak akan buat cuci mangkuk...clear felling pada status kawasan tanah kerajaan...kawsan sempadan selatan ni jua bersempadan tanah risDa rubber plantation... ada sign board tulis...awas lori balak keluar masuk...mumkin cuci access road lama ni di buat pada 2-3 hari lalu pada hari selasa selepas subuh saya naik ke betau nampak sign board tulis kontraktor ng han kee luas kawasan yang di harvesting 36.42 hektar lesen mula bulan 9.2012 sampai bulan 12.2012 kayu di betau kebanyakan DBh 35-45 cm…panjang logs 8.5 meter…kayu yang besar kurang…sebab cuci mangkuk nak tukar ke ladang kelompok …mumkin nak tanam rubber… Kawasan rizab 62395 hektar ni berada di uTAra bandar Temerloh…kawsan kuala semantan sebab pertemuan sungai semantan ke annahru pahe Darul makmur Sungai yang melalui Rizab Perlindungan Mergastua Temerloh Mukim Sungai Semantan Pahe Sungai Semantan mengalir di kawasan selatan Rizab mengalir ke arah sungai Pahe di sebelah timur rizab… Sungai Pahe mengalir dari utara ke selatan sehingga tiba di Daerah Temerloh…Bandar Temerloh di selatan rizab Mergastua ini… Sebelah timur rizab mengalir sungai lompat sungai tekal sungai krau menuju ke sungai Semantan Hutan rizab ini kaya dengan fauna dan flora...harus lindungi ecosystem hutan rizab ini Di bahagian selatan rizab ada 59 map square yang mana ada kayu meranti di atas bukitnya... Mean 59km persegi Bersamaan 5900 hektar Gunung Benum terletak di kawasan north west of the reserve Bukit tapah terletak di selatan rizab dekat dengan office pengurusan rizab Sungai teris mengalir ke arah selatan Sungai dong berada di Permenant forest reserve jabatan Hutan di north west of the Rizab Perlindungan mergastua ini Sungai Bakap mengalir dari dalam PFR Jabatan Hutan ke arah western jua terletak di sebelah western area Rizab Mergastua. Pengarah unit pengurusan Rizab adalah Lembaran map askar 1:50000 utk hutan Rizab Utk kawasan Rizab _ 1.Lembaran 3959_bahagian kawasan rizab_IBD… 2.lembaran 3960_utara kawasan rizab_perlok Lembaran map sekitarnya Sebelah timur 4060 4059 4058 Bahagian selatan rizab lembaraan 3958 Bahagian western Lembaran 3860...3859...3858 Maklumat ofis unit pengurusan rizab krau Arah Kiblat 286 kompas GPS Grid reference Vk 465122 Whr398117

No comments:

Post a Comment