الساهد في سبيل لله

الساهد في سبيل لله

Wednesday, September 5, 2012

islam larang kahwin muT'Ah

Nikah mut_ah Nikah Mut_ah adalah nikah dengan perjanjian untuk suatu masa tertentu umpamanya kerana si lelaki dalam suatu tugas peperangan maka selama masa tugasnya tersebut dan sebagainya. Nikah mut_ah seprti ini biasa dilakukan ore pada masa jahiliah selepas islam dating…mula mulanya dibolehkan nikah mut_ah oleh rasulullah sallallahu alihi wasalam yaitu beberapa hari pada hari hari penaklukan kota makkah sesudah itu nikah mut_ah dilarang dalam islam Hadis sahih mulim 1324 jilid 3 Abu hurairah berkata Kami pergi berperang bersama dengan rasulullah sallalahu alaihi wasalam tanpa wanita menyertai kami Lalu kami bertanya kepada baginda Bolehkan kami melakukan pengebirian… Baginda melarang kami melakukannya tetapi membolehkan kami menikahi wanita utk suatu tempoh masa tertentu dengan mahar sehelai baju Kemudian abdullah membacakan ayat Hai ore beriman janganlah kamu haramkan sesuatu yang baik yang telah allah halalkan bagimu dan janganlah kamu melampuai batas ( wa la ta’tadu... Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas (ayat surah 87.almaidah Hadis sahihmuslim 1325 jilid3 Dari jabir bin abdullah dan salamah bin akwa radhiallahu anhu keduanya berkata Suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam datang kepada kami...lalu dia berkata ”rasulullah sallallahu alihiwasalam telah membolehkan kamu nikah mut_ah... Hadis 1326 sahih muslim jilid 3 Dari abu salamah radhiallahu anhu berkata ...rasulullah sallallahu alihi wasalam membolehkan nikah mut_ah pada tahun Authas (tahun penaklukan kota makkah...selama tiga hari. Kemudian baginda melarangnya Hadis sahih muslim 1327 jilid 3 Dari rabi’ bin sabrah radhiallahu anhu Berkata bapanya pergi berperang bersama Rasulullah salllahu alaihi wasalam menakluki kota makkah. Katanya ”kami tinggal di sana selama 15 belas hari .rasulullah sallallahu alihi wasalam memberi izin kepada kami melakukan nikah mut’ah. Lalau aku dan se ore sepupuku pergi mencari wanita untuk kami nikahi secara mut_ah. Aku lebih tampan dari sepupuku yang memang agak lebih jelek daripada ku. Masing masing kami membawa sehelai baju untuk mas kahwin. Tetapi bajuku telah usang, sedangkan baju sepupuku masih baru dan halus Setelah kami sampai di bawah_ atau di atas Kta Makkah, kami bertemu dengan se ore wanita muda, cantik dan berleher jinjang Lalu kami bertanya kepadanya Sudikah anda menerima salah se ore dari kami berdua kahwin mut_ah denganmu... Jawab wanita tersebut ”apa mas kahwin yang bakal anda berikan... Lalau kami memperlihatkan baju yang telah kami sediakan untuk nikah mut’ah Sementara itu , wanita tersebut sedang memperhatikan kami, sepupuku melihat kepadanya sambil berkata... Baju ini sudah usang, sedangkan bajuku masih baru dan halus Wanita tersebut menjawab Baju usang ini jua tidak apa apa (maksud OK... Dia menyebutnya sampai tiga kali atau dua kali Kemudian aku nikahnya secara mut’ah dan hampir sahaja aku tidak pulang rumah Seandainya setelah berlangsung tiga hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasalam tidak mengharamkannya... Hadis sahih muslim 1328 jilid 3 Dari rabi’ bin Sabrah al Juhani radhiallahu anhu. Bapanya mengkhabarkan kepadany6a bahawa dia pernah pergi bersama sama rasulullah sallallahu alihi wasalam dalam menakluk Makkah. Rasulullah sallallahu alihi wasalam bersabda ... Aku telah membolehkan kamu nikah mut’ah Sesungguhnya mulai saat ini... Allah telah mengharamkannya sampai hari Kiamat nanti. Maka siapa yang masih punya isteri mut’ah...ceraikanlah diadan jangan kamu ambil kembali daripadanya apa apa yang telah kamu berikan kepadanya Hadis 1329 sahih muslim jilid 3 Dari khalid bin muhajir bin Saifullah Radhiallahu anhu berkata Ketika dia sedang duduk dengan se ore lelaki minta fatwa kepadanya hal nikah mut’ah... Lalau Khalid membolehkannya Maka berkata Ibnu Abi ”Amrah...memang , nikah mut’ah [ernah dibolehkan pada masa permulaan Islam kerana terpaksa seperti halnya boleh makan sebab terpaksa (lapar... Memakan bangkai, darah, dan khinzir Sesungguhnya Allah telah menetapkan HUKUMnya dalam AdDin Dan melarang melakukannya Hadis 1330 sahih muslim jilid 3 Dari rabi’ bin Sabrah Aljuhani radhiallahu anhu Berkata ... Rasulullah salllahu alaihi wasalam telah melarang melakukan nikah mut’ah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam bersabda... Ketahuilah Nikah Mut’ah haram mulai hari ini sampai Kiamat. Siapa yang telah memberi sesuatu kepada wanita yang dinikahinya secara mut’ah janganlah mengambilnya kembali Hadis 1331 sahih muslim jilid 3 Dari ali bin abi talib radhiallahu anhu berkata Ketika terjadi ghazwah khaibar. Rasulullah sallallahu alihi wasalam melarang melakukan nikah mut’ah dan memakan daging keldai jinak

No comments:

Post a Comment